Surinaa
Takaisin pääsivulle

Adoptiota harkitsemassa Adoptiotietoutta Adoptiovanhemmat Adoptioyhteisö Adoptoidut Artikkelit Byrokratiat Juttua adoptiosta Kun tuttu adoptoi Prosessi ja odotus Uutiset
Sivukartta Tietoa tästä sivustosta
akkanen (ät) ampiaisakka piste com Kuka on Ampiaisakka?

Adoptioperheen tuet

Tällä sivulla kerrotaan lyhyesti yhteiskunnan tuesta adoptioperheille.

Lisätietoja saat myös seuraavilta sivuilta:
Adoptiolasten vanhempien sivut
Kelan sivut (klikkaa linkkiä Lapsiperheelle).

kupoli

Adoptioavustus

Adoptioavustus korvaa ulkomaanadoptiosta aiheutuvia kustannuksia. Kustannukset ja näin ollen tuen määrä riippuvat kohdemaasta:

Jos samalla kertaa adoptoidaan useampi kuin yksi lapsi, maksetaan lisäksi muista lapsista kustakin 30 % tuen määrästä.

Adoptiotuki on kertaluonteinen ja veroton. Hakemuksen voi laittaa vetämään heti, kun lapsi on nimetty. Tukea on haettava kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa lapsen hoitoon ottamisesta.

Adoptiotukea haetaan lomakkeella SV 9, jolla haetaan joko samalla kertaa tai myöhemmin vanhempainrahaa ja lapsilisää; lomakkeessa on rastitettava kohta. Liitä mukaan lomake SV 94.

Äitiysavustus

Adoptioäiti on oikeutettu äitiysavustukseen (äitiyspakettina tai rahana) jos lapsi on otettu hoitoon alle 18-vuotiaana. Hakemuksen voi laittaa vetämään heti, kun lapsi on nimetty. Äitiysavustusta haetaan lomakkeella SV 94.

Vanhempainraha

Vanhempainrahaa voi saada, jos lapsi on alle 7-vuotias kotiintullessaan. Kotona lasta hoitavan vanhemman täytyy myös olla asunut Suomessa vähintään 180 päivää ennen lapsen saapumista.

Vanhempainrahakausi alkaa, kun lapsi on otettu hoitoon, eli se päivä, jolloin lapsi luovutettiin adoptiovanhemmille. Ulkomaanadoptioissa päivä ajoittuu hakumatkan ajalle, joten hakumatkaan kannattaa käyttää mahdollisia kertyneitä palkallisia vapaita mieluummin kuin vanhempainrahakautta.

Vanhempainrahaa maksetaan, kunnes lapsen syntymäpäivää seuraavasta arkipäivästä on kulunut 234 arkipäivää. Jos lapsi otetaan hoitoon niin, että hänen syntymästään on kulunut enemmän kuin 54 arkipäivää, vanhempainrahaa voidaan maksaa 180 arkipäivältä. Jos lapsia on adoptoitu samalla kertaa useampia, vanhempainrahan suoritusaikaa pidennetään 60 arkipäivällä lasta kohti toisesta lapsesta alkaen.

Vanhempainrahakausi kuluu, vaikkei rahaa hakisi tai saisikaan välillä. Kausi viittaa siis todellakin ajan kulumiseen, ei tuen määrään. Adoptiovanhemmalla ei ole työssä ollessaan oikeutta lastenhoidon tukeen, jos hänellä on vielä oikeus vanhempainrahaan.

Tukea täytyy hakea kahden kuukauden kuluessa takautuvasti siitä päivästä, kun lapsi on otettu hoitoon. Ottovanhempien vanhempainrahaa haetaan Kelasta lomakkeella SV 9, Vanhempainetuushakemus. Liitä mukaan SV 94.


Lisää tietoa saat Kelan sivuilta.

Isyysraha

Adoptioisä on oikeutettu isyysrahaan samoin perustein kuin bioisät.

Lapsilisä

Adoptiolapsi on oikeutettu lapsilisään samoin kriteerein kuin biolapsi, eli hänelle maksetaan lapsilisää 17-vuotiaaksi asti.

Lomake SV 94

Lomakkeen SV 94 täyttää kotimaan adoptioissa neuvonnanantaja (eli PeLa tai kunnan sosiaalitoimisto); kansainvälisessä adoptiossa palveluntarjoaja (eli PeLa, Interpedia tai Helsingin kaupungin sosiaalivirasto).