Surinaa
Takaisin pääsivulle

Adoptiota harkitsemassa Adoptiotietoutta Adoptiovanhemmat Adoptioyhteisö Adoptoidut Artikkelit Byrokratiat Juttua adoptiosta Kun tuttu adoptoi Prosessi ja odotus Uutiset
Vieraskirja Sivukartta Tietoa tästä sivustosta
akkanen (ät) ampiaisakka piste com Kuka on Ampiaisakka?

Adoptiosanasto


Adoptio Lapseksiottaminen; prosessi tai tapahtuma, jossa aikuinen tai aikuiset ottavat laillisesti omaksi lapsekseen jonkun muun synnyttämän lapsen.
Adoptiohakemus Hakemus, joka lähetetään kohdemaahan. Sisältää kotiselvityksen, adoptiolupapäätöksen, sekä muita papereita kohdemaan vaatimusten mukaan. Hakemuksella "tiedustellaan" sopivaa lasta.
Adoptiojärjestö (Myös: Neuvonnanantaja) Adoptiossa välittäjänä toimiva taho.
Adoptiolapsi Lapsi, joka on adoptoitu ja elää adoptiovanhempiensa luona.
Adoptiolautakunta Virallisesti nimeltään Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunta. Valtakunnallinen lautakunta, joka hyväksyy (tai sitten ei) adoptiohakemukset.
Adoptiolupa Adoptiolautakunnan myöntämä lupa adoptoida lapsi(a) ulkomailta. Lupa määrittää, kuinka monta lasta ja minkä ikäisiä sillä luvalla saa adoptoida. Jokaista adoptiota varten haetaan lupa erikseen, mutta jos siis adoptoi useamman lapsen kerralla, se lasketaan yhdeksi adoptioksi. Lupa toimii kohdemaassa tavallaan virallisena todistuksena kelvollisuudesta adoptiovanhemmaksi.
Adoptiolupahakemus Hakemus, joka lähetetään adoptiolautakuntaan. Sisältää varsinaisen hakemuksen sekä liitteenä mm. kotiselvityksen. Hakemuksella haetaan lupaa adoptoida yksi tai useampi lapsi.
Adoptioneuvonta (Myös: ottolapsineuvonta) Vähintään 6kk kestävä jakso, jolloin sosiaalityöntekijä neuvoo ja haastattelee perhettä. Tarkoitus on muodostaa käsitys perheen sopivuudesta vastaanottaa ja huolehtia adoptiolapsesta, sekä tukea perhettä adoptioon liittyvissä asioissa. Jotta voisi saada adoptioluvan, täytyy olla todistettavasti saanut adoptioneuvontaa.
Adoptioperhe Perhe, jossa on yksi tai useampia adoptoituja lapsia (riippumatta siitä, onko siinä myös biologisesti saatuja lapsia).
Adoptiotapahtuma Adoptioon johtava prosessi, joka käsittää lapsen, adoptiovanhemmat ja biovanhemmat sekä välittävät osapuolet eli adoptiojärjestön ja palvelunantajan.
Avoin adoptio Adoptio, jossa lapsen bioperhe adoptioperheen myötävaikutuksella ylläpitää suhteita adoptoituun lapseen. Ei käytössä Suomessa ainakaan virallisesti.
Biolapsi Lapsi, joka elää biologisten vanhempiensa kanssa.
Heikko adoptio Adoptio, jossa adoptoitu lapsi säilyttää lakisiteitä bioperheeseensä ja -biosukuunsa (esim. perimysoikeuden) ja jonka voi purkaa. Ei solmita enää Suomessa vuoden 1980 jälkeen, mutta ennen vuotta 1980 tapahtuneet adoptiot säilyvät heikkoina adoptioina (ellei niitä erikseen muuteta vahvaksi).
Kohdemaa (Myös: luovuttava maa) Kansainvälisessä adoptiossa se maa, josta haluaa adoptoida lapsen, ja johon adoptiohakemus siis lähetetään.
Kotiselvitys Adoptioneuvonnan "tulos". Kuvaus, jonka sosiaalityöntekijä kirjoittaa kodista ja perheestä mahdollisen adoptiolapsen sijoituspaikkana. Kotiselvitys liitetään adoptiolupahakemukseen sekä kansainvälisissä adoptioissa adoptiohakemukseen.
KV-adoptio Kansainvälinen adoptio.
Lapsiesitys tai lapsitieto (Myös: Nimeäminen.) Tiedot adoptoitavaksi tarjottavasta lapsesta; nämä lähettää se instanssi, joka lasta ehdottaa perheenjäseneksi, eli joko yksittäinen orpokoti tai valtiollinen organisaatio, kohdemaasta riippuen. Myös lapsiesitykseen sisältyvä tieto riippuu maasta ja lastenkodista. Kotimaisissa adoptioissa lapsiesityksen "välittää" neuvonnanantaja. Aika nimeämisen ja hakumatkan välillä vaihtelee suunnilleen puolen vuoden ja puolentoista kuukauden välillä.
Lautakunta Ks. Adoptiolautakunta
Luovuttava maa Ks. Kohdemaa.
Neuvonnanantaja (Myös: adoptiojärjestö) Se taho, joka tuottaa lakisääteisen adoptioneuvonnan ja toimii välittäjänä adoptiotapahtumassa. HUOM! Vaikka sekä neuvonnan että adoptiopalvelun antaisi PeLa, ne ovat silti kaksi erillistä organisaatiota ja toimintoa joita hoitavat eri ihmiset. Aikaväli lapsiesityksen ja lapsen kotiin saamisen välillä vaihtelee myös puolesta vuodesta n. kuukauteen.
Nimeäminen Ks. Lapsiesitys
Ottolapsineuvonta Ks. Adoptioneuvonta.
Palveluntarjoaja Se taho, joka etsii hakijoille varsinaisen lapsen. Palveluntarjoajan palvelut ovat maksullisia. Ne alkavat siitä, kun asiakas lähettää palveluntarjoajalle kotiselvityksen ja adoptioluvan. HUOM! Vaikka sekä neuvonnan että adoptiopalvelun antaisi PeLa, ne ovat silti kaksi erillistä organisaatiota ja toimintoa; ja eri ihmiset hoitavat niitä.
Perheen sisäinen adoptio (Myös: sukulaisadoptio) Adoptio, jossa adoptoidaan sukulainen tai puolison lapsi.
T-todistus Lääkärintodistus, joka adoptiovanhemmilta vaaditaan kotiselvitystä varten (PeLalla ainakin myös ennen neuvonnan aloittamista). Siinä tutkitaan perusterveydentila ja verestä tutkitaan kolesteroli- ja glukoosiarvot. (Huom: kohdemaahan täytyy adoptiohakemuksen ohella lähettää erilainen lääkärintodistus, jonka sisältö riippuu kohdemaasta.)
Vahva adoptio Adoptio, jossa lapsen kaikki sukulaisuussuhteet biovanhempiin ja -sukuun katkeavat ja hän tulee adoptoivan perheen täysivaltaiseksi jäseneksi. Vuodesta 1980 lähtien kaikki Suomessa solmittavat adoptiot ovat vahvoja.
Vastaanottava maa Kansainvälisessä adoptiossa se maa, johon lapsi adoptoidaan.
Vierasadoptio Adoptio, jossa adoptiolapsella ei ole verisukulaisuussuhdetta adoptiovanhempiin/-vanhempaan. (Ks. myös Perheen sisäinen adoptio.)

Lähteenä käytetty mm.:
Heikki Parviainen: Kansainvälinen adoptiotoiminta Suomessa vuosina 1970-2000.
Kiitos kaikille kommentteja ja korjauksia lähettäneille!